Do rozwijania kreatywnego podejścia w edukacji polecam skorzystanie z trzech narzędzi:

splat

X
Splat Square
Możemy tutaj wydrukować czystą kartę pracę z liczbami od 1 do 100 a następnie zakodować dzieciom zadanie 7 kolorami. Narzędzie to można wykorzystać także do dyktanda matematycznego na tablicy interaktywnej lub urządzeniach mobilnych (nauczyciel określa warunki wg. których dzieci-uczniowie będą kolorować liczby). Aby wydrukować lub zakodować liczby należy wejść w link:
Następnie wybrać Begin