W dniu 14.10.2020r. (środa) w placówce odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z nauczycielami zgodnie z planem lekcji.

Powrót do domu:

* Uczniowie klas V-VIII odjeżdżają autobusem o godzinie 12:55 z Większyc,

*Uczniowie klas I-IV odjeżdżają autobusem o godzinie 13:10.

Zajęcia świetlicowe w tym dniu odbywają się zgodnie z harmonogramem dla dzieci, których Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Prosimy jednak o wcześniejszą informację.