W ostatnim tygodniu października, w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu, realizowana była trzecia już edycja projektu ZAWODOWY TYDZIEŃ. Przymierz się do zawodu. Tegoroczna oferta obejmowała w sumie 30 bardzo zróżnicowanych propozycji tematycznych warsztatów i lekcji otwartych w kilkudziesięciu zawodach (większość propozycji realizowana była dodatkowo w kilku możliwych terminach) oraz dyżury dwóch doradców zawodowych (możliwość konsultacji indywidualnych). Uczniowie mieli zatem szansę na uczestnictwo w dziesiątkach zawodowych przymiarek. Jak co roku projekt zakładał realizację warsztatów z możliwością wykonania przez uczniów prostych zadań praktycznych w poszczególnych zawodach. Była to dla młodych ludzi stojących przed niełatwym przecież wyborem swojej dalszej edukacyjnej ścieżki, nie tylko doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska specyfice kształcenia w konkretnych zawodach, poznania charakterystycznego dla nich środowiska pracy, ale także do zebrania informacji niezbędnych by nieco bardziej świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe. Nauczyciele zawodowcy, którzy na co dzień kształcą w naszych powiatowych szkołach przyszłych fachowców, odpowiadali na wszystkie pytania nurtujące kandydatów, tak, by rozwiać rożne wątpliwości czy obawy kłębiące się w ich głowach. Celem tego tygodnia jest bowiem niezmiennie tworzenie warunków umożliwiających skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach z rzeczywistością. Wartością jest tu właśnie praktyczny wymiar tych zajęć.

W trzeciej edycji wzięło udział w sumie aż 542 uczniów z 24 szkół podstawowych całego powiatu.

Uczniowie z klasy VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Większycach, również brali udział w „Zawodowym Tygodniu”.  Większość klasy miała możliwość bezpośrednio zapoznać się z zawodem który ich najbardziej interesuje. Udział w projekcie ułatwi tegorocznym ósmoklasistom wybory, przed którymi stoją, a jednocześnie będzie wartościowym krokiem na drodze do poznawania świata zawodów.
Wszystkim dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu, koordynatorom projektu, rodzicom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym oraz nauczycielom i wychowawcom, należą się gorące podziękowania dzięki którym realizacja tego niełatwego organizacyjnie i logistycznie przedsięwzięcia, okazała się możliwa.

 

Zdjęcia z „Zawodowego Tygodnia” można oglądać na stronach szkół.

 

https://www.slawiecice.edu.pl/o-szkole/1093-tydzien-zawodow-2022

 

https://zs1.edu.pl/

 

http://www.ckzkk.pl/doradztwo-zawodowe/Setki-uczniow-w-projekcie-Zawodowego-Tygodnia-III