Już po raz kolejny w naszej szkole będziemy brać  udział  w akcji „GÓRA GROSZA” organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja rozpocznie się 23 listopada i trwać będzie do 4 grudnia bieżącego roku. W tym roku szkolnym również liczymy na Wasz aktywny udział w akcji i mamy nadzieje, że  w listopadzie, oprócz książek i zeszytów, również przyniesiecie drobne monety groszowe.

Wszystkich uczniów zachęcamy do włączenia się w to przedsięwzięcie. Samorząd Uczniowski