Ostatnio zalogowani
User Stats
Online : Brak Online
5 ostatnio zalogowanych
Member bojowniczka  
2024-07-10 13:02:58
administrator Administrator  
2024-06-26 12:53:56
Member Anna Chalupinska  
2024-06-25 19:43:01
Member karolina  
2024-06-25 15:53:26
Member Bernadeta Jastrzębska  
2020-10-21 18:32:41
Bezpieczna droga

Kartka z kalendarza
Dzisiaj jest
Środa
17 lipca 2024
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan, Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon, Marceli, Marcelina, Maria Magdalena
Do końca roku zostało
168 dni

Podczas zajęć z psychologiem, uczniowie klasy 7 mieli okazję zgłębić tajniki emocji i ich istotną rolę w naszym życiu. W trakcie warsztatów omówiliśmy różnorodne aspekty emocji, zwracając uwagę na ich znaczenie dla zdrowego rozwoju psychicznego. Wspólnie eksplorowaliśmy strategie radzenia sobie z emocjami, ucząc praktycznych narzędzi, które pomagają zrozumieć i kontrolować swoje uczucia. Dzięki interaktywnym dyskusjom oraz kreatywnym ćwiczeniom, uczniowie zdobyli wiedzę na temat wpływu emocji na nasze codzienne życie i nauczyli się, jak budować zdrowe relacje z własnymi uczuciami. Zajęcia te miały na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w kontekście szkolnym i społecznym, wspierając uczniów w budowaniu silnych fundamentów emocjonalnych.

zajęcia z psychologiem

zajęcia z psychologiem

 

Dnia 06.03.24 r., uczniowie klas 5,6 i 8 podczas zajęć z pedagogiem p. Beata Mokwa, mieli szansę dowiedzieć się czym jest Inteligencja emocjonalna , jak ją rozwijać? Jak wpływa na zdrowie i jak ja wykorzystywać w życiu.  Uczniowie poprzeć ćwiczenia oraz dyskusje mieli szansę zdefiniować i rozpoznać swoje uczucia oraz innych. Dowiedzieli się w jaki sposób motywować i kierować emocjami własnymi jak i innych osób.

Inteligencja emocjonalnaInteligencja emocjonalna

 

Wychowanie jest szeregiem czynników, działaniem świadomym i celowym które zakłada, że chcemy dla swojego dziecka jak najlepiej. W piątek odbyło się spotkanie pedagoga - mgr Beaty Mokwy oraz psychologa mgr Marka Mikulskiego z grupą rodziców pt. : „Wspierająca rola rodziców w procesie wychowania". Podczas którego rodzice mogli zdobyć oraz zgłębić swą wiedzę i umiejętności a także otrzymać praktyczne wskazówki na temat : prawidłowych relacji między rodzicem a dzieckiem, jak stosować granice w wychowaniu, poznać metody wychowawcze, a także jak stosować konsekwencje w wychowaniu.

Podczas spotkania poruszono również temat Depresji, podczas Światowego Dnia Walki z Depresją, który obchodzony jest 23.02.

wspierająca rola rodzica wspierająca rola rodzica

 

Jako, że kwiecień jest uważany za miesiąc świadomości Autyzmu w klasie III poruszaliśmy temat osób w spektrum. To, czego nauczymy dzieci na tym etapie jest niezwykle ważne - a o tym nie trzeba przekonywać nikogo. W świecie wciąż brakuje zrozumienia dla zaburzenia jakim jest autyzm. Niektórzy komentują zachowanie dzieci w sklepach i na placu zabaw, inni budują postawę opartą na “nie baw się z nim”. Jednak szczerze wierzymy, że budując empatyczną postawę u dzieci na wczesnym etapie, sprawimy, iż wyrosną z nich mądrzy i świadomi dorośli! Celem zajęć było m. in. wskazanie trudności z jakimi mierzą się takie osoby, rozwój empatii, akceptacji, zapobieganie wykluczenia mniej sprawnych kolegów.

Spektrum autyzmu Spektrum autyzmu

 

autyzmCzym jest autyzm?

 • Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we wczesnym dzieciństwie.
 • Symptomy nieprawidłowości rozwoju ujawniają się do 36. miesiąca życia dziecka, czyli do ukończenia przez nie trzeciego roku życia.
 • Autyzm nie jest chorobą psychiczną. Jest rodzajem zupełnie innego rozwoju funkcji neurofizjologcznych.

Osoby z autyzmem:

 • mają trudności w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu i relacji społecznych;
 • mają problemy w zakresie umiejętności komunikowania się;
 • przejawiają tendencję do powtarzających się, sztywnych wzorców zachowań;
 • wykonują powtarzalne ruchy całego ciała, nazywane manieryzmami.

Częstotliwość występowania:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są diagnozowane obecnie u 1 na 100 dzieci (w USA statystyki pokazują 1:88, w Polsce brak dokładnych danych, ale mówi się, że może to być 1:300 – 1:150 dzieci).

Autyzm prawie pięciokrotnie częściej dotyka chłopców niż dziewczynek.

Przyczyny:

Istotną rolę odgrywa podatność genetyczna oraz czynniki środowiskowe, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu oraz wiele innych dotychczas nierozpoznanych.

Spektrum autyzmu:

Objawy autyzmu mogą być bardzo zróżnicowane, o różnym stopniu nasilenia i mogą towarzyszyć innym zaburzeniom np. genetycznym, takim jak: stwardnienie guzowate, zespół kruchego X.

W zależności od prezentowanych cech osoby nimi dotknięte mogą otrzymać różne diagnozy, np. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, autyzm atypowy, całościowe zaburzenia rozwojowe. Wszystkie te zaburzenia wchodzą w skład spektrum autyzmu, z ang. Autistic Spectrum Disorder (ASD).

Skutki zaburzeń ze spektrum autyzmu są zawsze poważne, ponieważ rzutują na jakość życia i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami życia codziennego.

Spektrum autyzmu – zespół Aspergera:

Ludzie z zespołem Aspergera najczęściej nie mają obniżonych umiejętności uczenia się, ich inteligencja jest w granicach lub powyżej normy. Nie mają też problemów w zakresie rozwoju mowy. Wręcz przeciwnie – mogą mieć bardzo dobrze rozwinięte umiejętności językowe. Ale mogą mieć problem z dostosowaniem się do sytuacji społecznych i rozumieniem komunikatów niewerbalnych, takich jak mimika twarzy.

Mogą bardzo mocno fiksować się na wybranym temacie swojego zainteresowania.

Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć również problemy w nawiązywaniu przyjaźni i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

Cechy charakterystyczne osób z autyzmem:

Kontakty społeczne:

Problemy z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów społecznych są jednymi z kluczowych trudności w autyzmie. Osoby z autyzmem mogą unikać kontaktu wzrokowego z innymi, także z rodzicami. Niektórzy z nich nie lubią być przytulani czy dotykani, choć wiele dzieci bardzo lubi baraszki i mocne dociskanie. Ludzie z autyzmem mogą nadmiernie koncentrować się na przedmiotach, nie zwracając uwagi na inne osoby.

Jednak wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem czy z zespołem Aspergera bardzo często chcą nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, ale ze względu na problemy z rozumieniem zasad społecznych często są odbierane jako dziwaczne.

Porozumiewanie się:

U dzieci z autyzmem rozwój mowy z reguły następuje z opóźnieniem, spora grupa dzieci w ogóle nie rozwija umiejętności posługiwania się mową. Co ważniejsze, dzieci z autyzmem nie próbują zastępować braku mowy poprzez używanie gestów, wskazywanie palcem, mimikę, przynoszenie przedmiotów lub wskazywanie obrazków w książeczkach itp.

Niektóre osoby mówią, ale nie rozumieją w pełni znaczenia wypowiadanych słów i mają trudności w prowadzeniu rozmowy. Mogą mówić śpiewnie lub bardzo mechanicznie.

Zdarza się, że powtarzają pojedyncze słowa lub całe zdania usłyszane przed chwilą lub np. w telewizji. Mają też problemy w reagowaniu na głos, uśmiech i ekspresję emocji innych ludzi oraz z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi.

Wrażliwość sensoryczna:

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu inaczej niż my odbierają dźwięki, światło, obrazy, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. Mogą być np. rozdrażnione, zaniepokojone lub przeciwnie – zafascynowane określonymi bodźcami, odbłyskami światła albo dźwiękiem szkolnego dzwonka. Z problemów z przetwarzaniem bodźców sensorycznych biorą się specyficzne zainteresowania osób z autyzmem określonymi przedmiotami lub ich częściami.

Problemy sensoryczne mogą powodować także, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będą unikać przebywania w grupie ludzi, zakrywać uszy, odmawiać zakładania niektórych ubrań, jedzenia określonych potraw itp. Świat wokół nich może się im jawić jako chaotyczny, splątany.

Zainteresowania:

Wiele dzieci z autyzmem bawi się w specyficzny, powtarzalny i schematyczny sposób. Charakterystyczne dla tej grupy osób jest też wielokrotne wykonywanie tej samej czynności i specyficzne zainteresowanie niektórymi cechami przedmiotów (np. ich powierzchnią, kolorem, fakturą) lub wykorzystywanie ich w dziwaczny sposób, np. kręcenie nimi, ostukiwanie, oglądanie krawędzi.

Osoby wysoko funkcjonujące mogą przejawiać zainteresowania określonymi tematami, do których często wracają, najczęściej nie biorąc pod uwagę, czy rozmówca jest zainteresowany tym tematem. Mogą godzinami mówić na temat pociągów, dinozaurów, wydarzeń historycznych czy tras autobusów.

Wskazówki przydatne w kontaktach z osobami z autyzmem:

 • Pamiętaj o odmiennej percepcji i szanuj ją. Uważaj na nadmiar bodźców.
 • Dla osoby z autyzmem każde nowe wydarzenie, spotkanie nowej osoby może być powodem silnego niepokoju – dawaj czas na oswojenie się w nowej sytuacji. Bądź czytelny w swojej mimice i okazywaniu emocji, nazywaj co czujesz w danej sytuacji.
 • Mów prostym, zrozumiałym językiem, unikaj metafor, słów i zwrotów mogących mieć podwójne znaczenie. Jeśli masz kontakt z osobą niemówiącą albo mówiącą słabo – nie bój się używać alternatywnych sposobów komunikowania się, stosuj obrazki, zdjęcia czy piktogramy jako wsparcie twoich słów. Ucz niemówiące lub słabo mówiące osoby z autyzmem używać obrazków i innych sposobów do komunikowania się.
 • Osoby z autyzmem mają problemy z rozumieniem otaczających je rzeczywistości – staraj się zapowiadać co się ma wydarzyć, stosuj plany, zapisuj kolejność zdarzeń.

Jak leczyć autyzm dziecięcy?

Im wcześniej zdiagnozowano i rozpoczęto wszechstronną terapię osoby z autyzmem,

tym większa szansa na poprawę jej stanu. Terapia powinna być intensywna, systematyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Konieczne jest także dbanie

o ogólny stan zdrowia osób z autyzmem, ponieważ dodatkowe choroby mogą pogarszać ich funkcjonowanie. Istotne jest również odpowiednie wspieranie rodziców i całego otoczenia dziecka.

Czy można całkowicie wyleczyć osobę z autyzmem?

Wczesna diagnoza i intensywna terapia może prowadzić do poprawy funkcjonowania osoby z autyzmem w stopniu zbliżonym lub równoznacznym z wyleczeniem. Według obecnych szacunków może to dotyczyć 10-15 % dzieci objętych wczesną i intensywną terapią.

Jednak u większości osób niepełnosprawność z powodu autyzmu pozostaje do końca życia. U niektórych, w efekcie prowadzonej terapii, objawy autyzmu stają się dyskretne i osłabione.

Czy można w późniejszym wieku zachorować na autyzm dziecięcy?

Nie, ponieważ autyzm dziecięcy dotyczy zaburzeń neurologicznych we wczesnym okresie życia. W wieku około trzech lat prawidłowo rozwijający się mózg człowieka osiąga taki poziom rozwoju, który zapewnia podstawowe kompetencje w porozumiewaniu się i relacjach społecznych. Możliwe, ale bardzo rzadkie są przypadki ujawnienia pełnych objawów autyzmu dziecięcego dopiero między trzecim i piątym rokiem życia.

 
Więcej artykułów…

joomplu:20295

joomplu:20294

joomplu:19309

joomplu:20657

joomplu:18553

joomplu:20296

joomplu:17289

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś9152
mod_vvisit_counterWczoraj17665
mod_vvisit_counterW tym tygodniu33269
mod_vvisit_counterWszystkich13857058

Twoje IP: 100.26.176.111
,
Wyszukiwarka
Telefon zaufania

;